PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA 2017

Uprzejmie informuję, że w roku szkolnym 2017/18 do sakramentu bierzmowania będą przygotowywać się:

– pierwsze klasy szkoły średniej [liceum, technikum, szkoła zawodowa] – jako II rok przygotowania

– trzecie klasy gimnazjum – jako I rok przygotowania.

+Jacek Jezierski – biskup elbląski

Elbląg, dn. 28 sierpnia 2017

Elbląg, dn. 23 sierpnia 2017

L.dz. 561/2017

POSTANOWIENIE W SPRAWIE ORGANIZACJI PRZYGOTOWANIA

DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Rozpoczęła się przebudowa systemu strukturalnego szkół podstawowych i średnich. Powoduje ona także zmiany w organizacji pracy nauczycieli religii.

W związku z powyższym ustalam, że przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania będzie rozpoczynało się w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej i będzie trwało przez dwa lata.

Byłoby dobrze, gdyby przygotowanie odbywało się w parafii miejsca zamieszkania młodzieży. Jednak nie każda parafia prowadzi takie przygotowanie z różnych powodów.

Przygotowanie do bierzmowania może odbywać się w parafii, która opiekuje się szkołą ponadpodstawową.

W diecezji elbląskiej będzie obowiązywał jednolity indeks przeznaczony dla przygotowujących się do bierzmowania. Będzie zawierał informacje o spotkaniach, nabożeństwach, praktykach religijnych i innych zadaniach, niezbędnych w procesie przygotowania do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

[zob. kan. 890 KPK]

+Jacek Jezierski

biskup elbląski

 Ks. Piotr Towarek

notariusz kurii