Olimpiada Teologii Katolickiej

Archidiecezja Poznańska wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest organizatorem XXXI Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej w roku szkolnym 2020/2021. Hasło tegorocznej Olimpiady brzmi: „Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka”.

Szczegóły dostępne na stronie:

Strona Główna

Proszę zgłaszać udział do Wydziału Nauki Katolickiej kurii elbląskiej do 30 października.