Wizytatorzy

Wizytatorzy na okres 1.09.2019 – 31.08.2020

ks. dr Arkadiusz Dekański

mgr lic. Agnieszka Głębocka

mgr Hanna Górecka

mgr Beata Jastrzębska

ks. dr Mariusz Klimkowski

mgr Beata Lejmanowicz

ks. dr Ryszard Milewski

ks. mgr Maciej Pacynko

ks. dr Mariusz Pietrzykowski

ks. mgr Jarosław Plis

ks. dr Grzegorz Puchalski

ks. mgr Krzysztof Sękuła

ks. mgr lic. Roman Thiel