Wizytatorzy

Wizytatorzy na okres 1.09.2023 – 31.08.2024

mgr Sylwia Abrusiewicz

ks. dr Arkadiusz Dekański

mgr lic. Agnieszka Głębocka

mgr Agnieszka Górak

mgr Hanna Górecka

mgr Beata Jastrzębska

ks. dr Mariusz Klimkowski

ks. dr Ryszard Milewski

ks. mgr Maciej Pacynko

ks. dr Mariusz Pietrzykowski

ks. mgr Jarosław Plis

ks. dr Grzegorz Puchalski

ks. mgr Krzysztof Sękuła