Kategoria: Strona główna

 „Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa Bożego i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne. Oto ogłaszam wam tajemnicę: Nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby – zabrzmi bowiem trąba – umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, aby się przyodziało w nieśmiertelność”
(1 Kor 15,50-53).

 

aaaaaa

 zzzzz  Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 

Z serdecznymi życzeniami

bp Wojciech Skibicki

ks. Arkadiusz Dekański

Wiesława Bohutyn

Elbląg, AD 2024

Terminy rekolekcji

Krynica Morska 

Dom Zakonny s. Imienia Jezus, ul. Rybacka 43

10 – 12 maja 2024 r.

Osada Jeziorna

Dom Rekolekcyjny Księży Pallotynów ul. Gnojewo 11 k. Malborka

7 – 9  czerwca 2024 r. 

Więcej informacji w zakładce – Rekolekcje katechetyczne.

Dekret Biskupa dotyczący programów i podręczników

Istnieje potrzeba większego wyboru podręczników i pomocy dydaktycznych do nauki religii. Dlatego wyrażam zgodę, aby nauczyciele religii i wychowawcy diecezji elbląskiej korzystali także z podręczników i pomocy dydaktycznych do katechezy opracowanych przez:

  1. Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu
  2. Wydawnictwo Gaudentinum w Gnieźnie [zwłaszcza katechezy dla dzieci i młodzieży  z różnymi rodzajami niepełnosprawności] – por. kan. 779 KPK.

Elbląg, 12 maja 2020 r.

Biskup Jacek Jezierski, Biskup Elbląski

Dekret Biskupa dotyczący programów i podręczników

Przypominam, że we wszystkich diecezjach Polski, a więc także w Diecezji Elbląskiej obowiązuje Program Nauczania Religii, którego autorem jest Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski (09.06.2010). Nowa Podstawa Programowa Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce została zatwierdzona w 2010 roku (08.03.2010).  (więcej…)

Porozumienie w sprawie kwalifikacji zawodowych nauczycieli religii

W dniu 31 maja br. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii. Dotychczas obowiązujące Porozumienie zostało zawarte 6 września 2000 r. i wymagało dostosowania do aktualnych regulacji prawa oświatowego.
Poniżej publikujemy treść komunikatu i pełny tekst Porozumienia: (więcej…)