Dekret Biskupa dotyczący programów i podręczników

Przypominam, że we wszystkich diecezjach Polski, a więc także w Diecezji Elbląskiej obowiązuje Program Nauczania Religii, którego autorem jest Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski (09.06.2010). Nowa Podstawa Programowa Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce została zatwierdzona w 2010 roku (08.03.2010). 

Od 1 września 2011 roku w szkołach należało stopniowo wprowadzać nowe podręczniki. W kolejnych latach należało wymieniać cyklicznie podręczniki do nauczania religii. Wprowadzanie nowych podręczników w oparciu o Nową Podstawę Programową Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce na wszystkich etapach edukacyjnych powinno się zakończyć w roku szkolnym 2015/2016.

Na terenie Diecezji Elbląskiej obowiązują podręczniki wydane przez Wydawnictwo WAM w Krakowie, oraz podręczniki wydawnictwa Święty Wojciech w Poznaniu. Od 1 września 2015 r. zezwalam dodatkowo na korzystanie z podręczników Wydawnictwa Jedność z Kielc i podręczników Wydawnictwa św. Stanisława BM z Krakowa [kan.386 par. 1 KPK; kan. 775 par. 1 KPK].

Zobowiązuję katechetów, aby zgodnie z panującym prawem oświatowym, na terenie jednej placówki oświatowej korzystali z jednego zestawu podręczników. W sytuacji wyjątkowej Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej, Kurii Diecezjalnej Elbląskiej może zezwolić na korzystanie z innych podręczników, na terenie szkoły, na podstawie pisemnej prośby katechety, uzasadniającej wybór i potwierdzonej przez proboszcza parafii.

Szczegółowy wykaz obowiązujących podręczników wraz z numerami programu jest dostępny na stronie internetowej wydziału Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej Elbląskiej.

Dekret wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.

Elbląg, dnia 17. czerwca 2015 roku.

№  394 / 2015.

Biskup Jacek Jezierski, Biskup Elbląski.

            Ks. Zdzisław Bieg, Kanclerz Kurii.