Dekret Biskupa dotyczący programów i podręczników

Istnieje potrzeba większego wyboru podręczników i pomocy dydaktycznych do nauki religii. Dlatego wyrażam zgodę, aby nauczyciele religii i wychowawcy diecezji elbląskiej korzystali także z podręczników i pomocy dydaktycznych do katechezy opracowanych przez:

  1. Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu
  2. Wydawnictwo Gaudentinum w Gnieźnie [zwłaszcza katechezy dla dzieci i młodzieży  z różnymi rodzajami niepełnosprawności] – por. kan. 779 KPK.

Elbląg, 12 maja 2020 r.

Biskup Jacek Jezierski, Biskup Elbląski