Kategoria: Strona główna

Warsztaty metodyczne 2016/2017

Warsztaty metodyczne

Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu serdecznie zaprasza nauczycieli religii na 30 godzinne warsztaty cykliczne:

A. B. C. warsztatu pracy katechety.

Tematy warsztatów cyklicznych:

1. Awans zawodowy nauczyciela – 27.02.2017 r.

2. Komunikacja interpersonalna warunkiem skutecznego działania nauczyciela – 14.03.2017 r.

3. Praca z uczniem z dysfunkcjami – 10.04.2017 r.

Warsztaty są bezpłatne, trwają 5 godz.

Po zakończeniu szkoleń każdy nauczyciel otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach w wymiarze 30 godz. dydaktycznych.

 Bardzo proszę o potwierdzenie obecności na szkoleniu – telefonicznie – 602608391

lub mailowo – r.pych@wmodn.elblag.pl

 

Regina Pych

konsultant ds. religii rzymskokatolickiej

Dekret Biskupa dotyczący programów i podręczników

Przypominam, że we wszystkich diecezjach Polski, a więc także w Diecezji Elbląskiej obowiązuje Program Nauczania Religii, którego autorem jest Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski (09.06.2010). Nowa Podstawa Programowa Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce została zatwierdzona w 2010 roku (08.03.2010).  (więcej…)

Porozumienie w sprawie kwalifikacji zawodowych nauczycieli religii

W dniu 31 maja br. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii. Dotychczas obowiązujące Porozumienie zostało zawarte 6 września 2000 r. i wymagało dostosowania do aktualnych regulacji prawa oświatowego.
Poniżej publikujemy treść komunikatu i pełny tekst Porozumienia: (więcej…)

Synod Diecezjalny Diecezji Elbląskiej

Elbląg, 17. marca 2016 r.  

L.dz. 145/2016.

Do Duchowieństwa i Wiernych diecezji elbląskiej

          Po zapoznaniu się z sytuacją pasterską i administracyjną diecezji elbląskiej doszedłem do przekonania o potrzebie zwołania synodu diecezjalnego. Dlatego też ogłaszam fazę przygotowawczą do I synodu diecezji elbląskiej.

          Proszę o kierowanie do kurii: sugestii, propozycji, uwag i dezyderatów, dotyczących spraw, które mogłoby podjąć zgromadzenie synodalne. Chodzi o kwestie kanoniczne, jak i duszpasterskie oraz teologiczne. [Congregatio pro episcopis, Congregatio pro gentium evangelizatione: De Synodis dioecesanis agendis instructio – 19.III.1997, III, C, 1 – 3].

                              Bp Jacek jezierski, Biskup Elbląski.

                                              Ks. dr Zdzisław Bieg, Kanclerz Kurii.

Wydział Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej Elbląskiej © 2015 Frontier Theme