Ankieta na temat katechezy

W trosce o sytuację katechetów oraz umiejscowienia lekcji religii w systemie szkolnym, Wydział Teologiczny UMK prosi o wypełnienie ankiety.

Autorzy badania mają nadzieję, że pozyskane w ten sposób dane pozwolą na dostrzeżenie niebezpiecznych sytuacji w szkole, które mogą ograniczać skuteczność prowadzonej katechizacji i dostarczą materiału dot. katechetów, ich sytuacji we współczesnej szkole, relacji między katechetami a różnymi grupami składającymi się na szkołę.

Ankieta jest jednym z produktów projektu „O wolność wyznawania religii we współczesnym świecie. Przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym na przykładzie chrześcijan”, który jest koordynowany przez zespół przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych.

Ankieta jest dostępna pod linkiem: ankieta

Niniejsze badanie będzie dostępne w dniach 28 października – 18 listopada 2019 r.

 

 

Propozycja warsztatów

WARSZTATY EWANGELIZACYJNO – ROZWOJOWE

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli katechetów
JAK ASERTYWNY, ODWAŻNY I WOLNY NAUCZYCIEL PROWADZI UCZNIÓW DROGĄ DOBRA.

 „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie.  A co nadto jest, od złego pochodzi”  (Mt 5,37).

Cel:  ukazanie misji i zadania katechety we współczesnej szkole

 1. PRELEKCJA:
  ,,KATECHEZA ZACHWYTU ORĘDOWNICTWEM  Świętej Rity”
 2. DYNAMIKA:
  Jak zaszczepić w katechizowanych „świętych obcowanie”?
 3. PRELEKCJA:
  ,,JAK BYĆ ASERTYWNYM, ODWAŻNYM I WOLNYM NAUCZYCIELEM”
 4. DYNAMIKA:
  ,,JESTEM KAPITANEM W KLASIE –
  10 porad, czyli jak być na lekcji asertywnym, odważnym i wolnym nauczycielem”
 5. Wnioski i rekomendacje. Relacja nauczyciel – uczeń.
 6. W programie:
  Sakrament Pokuty, Eucharystia , agape, rozesłanie
  *
  Organizacja posługi sakramentalnej i agape leży po stronie katechety dekanalnego
  w miejscu spotkania.

Czas warsztatów: 2 godziny

Metody pracy:
Warsztat składa się z 2 modułów: teoretycznego i praktycznego, które pozwolą usystematyzować wiedzę i zrozumieć siebie oraz swojej roli i mocy słowa.
Korzyści dla uczestnika
Uczestnicy:
– uzyskają wiedzę o wielkiej Orędowniczce dobra – świętej Ricie i zachętę do Jej naśladowania we współczesności,
– odkryją drogę asertywnego i odważnego nauczyciela korzystającego z daru wolności jaki jest nam dany od Stwórcy.
– uświadomią sobie, że bycie nauczycielem katechetą jest misją i zadaniem jednocześnie, by prowadzić młodego człowieka ku DOBREMU
– uświadomią sobie, jak ważną rolę pełni w życiu ciągły rozwój osobisty.

Prowadzący:  Iwona Zyskowska i Hanna Górecka
Kontakt: telefon 795  932  283*** 600 378 058  lub e-mail ewangelizacjairozwoj@gmail.com
          * Cena do uzgodnienia
Po odbytych warsztatach uczestnik otrzyma zaświadczenie

Hanna Górecka