ul. Świętego Ducha 11, 82-300 Elbląg

XX Konkurs Religijny Diecezji Elbląskiej

Zapraszam do udziału w XX Konkursie Religijnym Diecezji Elbląskiej Patron dzieł miłosierdzia – św. Wincenty a Paulo”, organizowanego przez  Wydział Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej Elbląskiej i Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.  Konkurs jest skierowany do uczniów szkół  podstawowych gimnazjalnych. Obejmuje trzy kategorie: konkurs plastyczny, wiedzy i montaż słowno-muzyczny.

Szczegóły konkursu można znaleźć w zakładce – Konkursy i olimpiady – Diecezjalny Konkurs Religijny.

Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu – zaproszenie

logo6

 ZAPROSZENIE

Warmińsko–Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu zaprasza 12 października 2015 r. o godz. 14:30 na spotkanie inaugurujące działanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli katechetów:

 

Praca z nowoczesnymi technologiami na lekcjach religii

Celem sieci jest doskonalenie kompetencji informacyjno – komunikacyjnych, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu stosowania narzędzi TIK na lekcjach religii. 

Do sieci zapraszamy nauczycieli zainteresowanych rozwojem kompetencji informacyjno – komunikacyjnych, chcących być partnerem w nauczaniu w cyfrowej szkole. Udział w sieci to szansa na poznanie nowych narzędzi TIK wpływających na aktywność uczniów a także wsparcie uczestników sieci we wdrażaniu nowoczesnych technologii na religii.

W programie spotkania:

  1. Z Janem Pawłem II dookoła świata – pomysł na lekcje;
  2. Nauczyciel w sieci – idea współpracy;
  3. W jaki sposób „oswoić” technologię? – potrzeby i możliwości;
  4. Ustalenie harmonogramu pracy sieci.

Spotkanie obejmuje 2 godz. dydaktyczne i realizowane będzie w poniedziałek 12 października 2015 r., w godz. 14:30 – 16:00 w Warmińsko – Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu, przy ul. Świętego Ducha 25 w Czytelni na I p.

Zgłoszenia przyjmujemy w Wydziale Udostępniania Zbiorów Biblioteki Pedagogicznej (ul. Świętego Ducha 25, I piętro), tel. 55 237 62 64 lub e-mail, w godzinach od 9:00 do 15:00 do piątku 9. 10. 2015 r.

Mariola Szczepańska
Wydział Udostępniana Zbiorów Czytelnia
WMBP w Elblągu
tel. 55 237 62 64
e-mail: mariola.szczepanska@wmbp.edu.pl

Konkurs „Mój Szkolny Kolega z Misji”.

Elbląg, 7 września 2015r.

Czcigodni Księża,

Szanowni Katecheci

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” Komisji Episkopatu polski ds. Misji organizuje w roku szkolnym 2015/16 XV edycję Konkursu „Mój Szkolny Kolega z Misji”. Celem konkursu jest rozbudzenie wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zainteresowania misjami prowadzonymi przez polskich misjonarzy na wszystkich kontynentach. Ma kształtować postawę solidarności z rówieśnikami żyjącymi w krajach misyjnych, zachęcając do poznania ich kultury, obyczajów, sytuacji społecznej i politycznej oraz warunków bytowych. Kategoria charytatywna konkursu służy rozbudzeniu przedsiębiorczości oraz kształtowaniu ducha współpracy celem wsparcia projektów edukacyjnych na misjach. W tym roku uczniowie będą pozyskiwali środki na zakup mebli i zabawek dla żłobka dla ubogich dzieci prowadzonego przez siostry Benedyktynki Misjonarki w Santo Domingo (Ekwador).

Konkurs służy pogłębieniu wiedzy o życiu na innych kontynentach, kształtowaniu postaw tolerancji, solidarności oraz rozbudzaniu wrażliwości na sytuację rówieśników w najuboższych krajach świata. Ma integrować uczniów wokół idei otwartości na różnorodne kultury i religie.

Szczegółowy Regulamin  oraz informacje na temat XIV edycji konkursu znajdują się na stronach: www.adgentes.misje.pl

                                                                                              Z wyrazami szacunku

                                                                                              ks. Mariusz Klimkowski

XXVI Olimpiada Teologii Katolickiej

 

Elbląg, dnia 4 września 2015 r.

  1. dz. 496/15 WNK

 Czcigodni Księża

Szanowni  Katecheci

Diecezja Łowicka organizuje w roku szkolnym 2015/16 XXVI Olimpiadę Teologii Katolickiej. Hasło tegorocznej edycji Olimpiady brzmi: „Święty Jan Paweł II – wychowawca młodych pokoleń”.

Hasło nawiązuje do homilii Jana Pawła II w Łowiczu w dniu 14 czerwca 1999 roku poświęconej tematyce wychowania. Jednocześnie stwarza się okazję do włączenia się w dzieło duchowych przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, których inicjatorem był właśnie Święty Jan Paweł II.  Wszystkie informacje znajdują się na www.otk.pl.

Zgodnie z § 4 p.4 regulaminu Olimpiady Teologii Katolickiej przekazuję informacje o przedmiocie Olimpiady, terminach i literaturze.

Proszę o zgłoszenie udziału Szkoły do Wydziału Nauki Katolickiej w terminie do 31 października br. oraz o podanie katechety odpowiedzialnego za przygotowanie OTK na terenie szkoły. Szkoły można zgłaszać telefonicznie (55) 2327370 lub pocztą elektroniczną wnk_elblag@elblag.opoka.org.pl.

Życzę powodzenia w pracy katechetycznej i oczekuję na zgłoszenia.

Dekret Biskupa dotyczący programów i podręczników

Przypominam, że we wszystkich diecezjach Polski, a więc także w Diecezji Elbląskiej obowiązuje Program Nauczania Religii, którego autorem jest Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski (09.06.2010). Nowa Podstawa Programowa Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce została zatwierdzona w 2010 roku (08.03.2010).  Czytaj dalej…