ul. Świętego Ducha 11, 82-300 Elbląg

Sprawozdanie i wyniki etapu diecezjalnego XXVI OTK

Sprawozdanie z przebiegu etapu diecezjalnego

XXVI Olimpiady Teologii Katolickiej   

Elbląg, dnia 13 stycznia 2016 roku

Diecezjalny etap XXVI Olimpiady Teologii Katolickiej odbył się 13 stycznia 2016 r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Elblągu. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem: „Święty Jan Paweł II – wychowawca młodych pokoleń”. Organizatorem jest diecezja łowicka. Hasło nawiązuje do homilii Jana Pawła II w Łowiczu w dniu 14 czerwca 1999 roku poświęconej tematyce wychowania. Jednocześnie stwarza się okazję do włączenia się w dzieło duchowych przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, których inicjatorem był właśnie Święty Jan Paweł II.

Dnia 17 listopada 2015 r. odbył się etap szkolny OTK. W naszej diecezji wzięło udział 317 uczniów (o 63 osoby więcej niż w roku ubiegłym) z 22 szkół ponadgimnazjalnych. Z tej liczby wyłoniono 34  uczestników etapu diecezjalnego. Pragnę podziękować katechetom, którzy włożyli trud w przygotowanie młodzieży, a są to: ks. Roman Thiel, s. Anna Ratajczak, ks. Marcin Rusiecki, p. Waldemar Cieślicki, o. Rafał Petkowicz SP, ks. Włodzimierz Hoffmann, ks. Piotr Sowiński, p. Kamila Mieczkowska, p. Izabela Śledź, ks. Daniel Pałkowski, p. Joanna Truchan, p. Krzysztof Szczepański, ks. Krzysztof Sękuła, ks. Jakub Altman, ks. Jarosław Łukaszewski, ks. Cezary Ejsymont, ks. Piotr Sasuła, p. Paweł Biernat, p. Artur Urban, p. Michał Jurgielewicz, p. Krzysztof Mucha.

Szczególne podziękowania należą się dyrekcji i pracownikom III Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu za nieodpłatnie udostępnienie szkoły do przeprowadzenia Olimpiady na etapie diecezjalnym. Dziękuję wszystkim w/w katechetom za zaangażowanie w pracę z uczniami.

Etap diecezjalny XXVI Olimpiady Teologii Katolickiej został przeprowadzony dnia 13 stycznia br. w III L.O. im. Jana Pawła II w Elblągu.  Wyniki diecezjalnego OTK przedstawiają się następująco: Czytaj dalej…

XX Konkurs Religijny Diecezji Elbląskiej

Zapraszam do udziału w XX Konkursie Religijnym Diecezji Elbląskiej „Patron dzieł miłosierdzia – św. Wincenty a Paulo”, organizowanego przez  Wydział Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej Elbląskiej i Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.  Konkurs jest skierowany do uczniów szkół  podstawowych gimnazjalnych. Obejmuje trzy kategorie: konkurs plastyczny, wiedzy i montaż słowno-muzyczny.

Szczegóły konkursu można znaleźć w zakładce – Konkursy i olimpiady – Diecezjalny Konkurs Religijny.

Regulamin Konkursu

Prezentacja multimedialna – „Duchowość Wincentyńska”

Prezentacja PDF – „Święty Wincenty dla dzieci – wymagany program PDF (pobierz pdf).

Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę

PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW

Diecezji Elbląskiej

na Jasną Górę

26 – 27 lutego 2016 r.

   

   „Nie bójcie się Miłosierdzia”

Serdecznie zapraszam klasy maturalne ze swymi wychowawcami i katechetami do wzięcia czynnego udziału w nocnym czuwaniu maturzystów na Jasnej Górze. Jest to chwila spokojnego spojrzenia w przyszłość, poszukiwania odpowiedzi na najważniejsze pytania…

Program spotkania:

21:00  Apel Jasnogórski

21:30  Zawiązanie wspólnoty

Czas ewangelizacjiProjekt Ewangelizacyjny Młodzi-Młodym – Inicjatywa powołana do życia przez Krajowy Zespół Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym

2:00  Msza Św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Elbląskiego

Pielgrzymka ma charakter religijny i stanowi duchowe przygotowanie do Egzaminu Dojrzałości. Szkoły, które wybierają się na pielgrzymkę maturzystów należy zgłosić do WNK (telefonicznie lub na adres: wnk_elblag@elblag.opoka.org.pl), należy podać ilość uczestników i nazwiska opiekunów poszczególnych grup. Przygotowanie czuwania wiąże się z kosztami, dlatego proszę o wpłacenie 5 zł od uczestnika (w dniu czuwania).

Pozdrawiam w Chrystusie Panu

ks. Mariusz Klimkowski

 

 

Herb Diecezji Elbląskiej

DEKRET BISKUPA ELBLĄSKIEGO

W roku 1992 pierwszy biskup elbląski Andrzej Śliwiński zatwierdził herb diecezji przygotowany przez ks. prałata kan. prof. dra hab. Jana Wiśniewskiego. Herb ten przedstawia postać św. Wojciecha i orła – symbol św. Jana Ewangelisty, patrona diecezji pomezańskiej. Po dwudziestu trzech latach istnienia diecezji i budowania jej tożsamości, pragnę bardziej podkreślić fakt, że centrum diecezji ustanowionej przez Jana Pawła II stanowi miasto Elbląg. Tu znajduje się katedra diecezji. Tu rezyduje biskup diecezjalny i kapituła katedralna. W Elblągu mieści także się seminarium duchowne, kuria i sąd kościelny oraz biura caritas diecezji. W latach 2014-2015, po licznych konsultacjach, opracowano projekt nowego herbu. Otrzymał on aprobatę: arcybiskupa metropolity warmińskiego, prezydenta i przewodniczącego rady miasta Elbląga. Dlatego nowy herb dla diecezji elbląskiej niniejszym zatwierdzam [kan. 29 KPK]. Herb stanowi wyłączną własność diecezji elbląskiej i jest znakiem zastrzeżonym.

Opis herbu

W tle tarczy herbowej znajdują się: mitra biskupia, w którą wpisana jest róża św. Wojciecha (tzw. Różyc), pastorał i krzyż.
Na tarczy herbowej znajduje się godło herbowe:
• w górnej prawej części znajduje się baranek, jeden z symboli Chrystusa, herb diecezji/ archidiecezji warmińskiej;
• w górnej lewej części znajduje się orzeł, symbol św. Jana Ewangelisty, herb diecezji pomezańskiej;
• poniżej, w centrum tarczy herbowej, znajdują się krzyże rycerskie z herbu Elbląga.
W herbie występują symbole przywołujące na pamięć diecezje (pomezańska, warmińska, chełmińska, gdańska), z których części powstała diecezja elbląska.

Niniejszy DEKRET wchodzi w życie z dniem 15 października 2015 roku.

Elbląg, dnia 14 października 2015 roku.
№ 700 / 2015.

Dekret Biskupa dotyczący programów i podręczników

Przypominam, że we wszystkich diecezjach Polski, a więc także w Diecezji Elbląskiej obowiązuje Program Nauczania Religii, którego autorem jest Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski (09.06.2010). Nowa Podstawa Programowa Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce została zatwierdzona w 2010 roku (08.03.2010).  Czytaj dalej…