Warsztaty pro – life dla katechetów

Koszty warsztatów, wyżywienia, noclegu jak i dojazdu (zwrot kosztów) pokrywa w całości organizator (Fundacja Małych Stópek).

Fundacja Małych Stópek zaprasza katechetów na warsztaty pro – life, które odbędą się 29 czerwca 2019 w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym p.w. św. Franciszka Ksawerego; ul. Zamoyskiego 19, w Ożarowie Mazowieckim.

Celem warsztatów jest omówienie i wypracowanie sposobów przekazywania informacji o wartości życia od poczęcia oraz aktywizowania młodzieży w tym temacie.

Spotkajmy się razem aby „budować wielką strategie obrony życia człowieka”.

Plan warsztatów:

29 czerwca (sobota)

13.00 – obiad

14.00 – warsztaty

18.30 – kolacja

19.15 –  wspólny wieczór, czas na rozmowy i integrację

30 czerwca (niedziela)

7.00 – Msza Święta

8.00 – śniadanie


Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz dostępny pod adresem: http://bit.ly/2W8lrkc

Jeżeli coś stanie Państwu na przeszkodzie w wypełnieniu formularza, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel: 791 138 902.

Każde przyjęte zgłoszenie, zostanie przez nas potwierdzone e-mailowo. W razie wątpliwości lub nie otrzymania potwierdzenia z naszej strony prosimy o kontakt pod nr tel: 791 138 902.

Więcej informacji o Fundacji Małych Stópek i działaniach jakie podejmuje Fundacja na stronie www.dlazycia.info

Z Chrystusowym pozdrowieniem

Ks. Tomasz Kancelarczyk

Prezes Fundacji Małych Stópek

Tel. 608752142

WARSZTATY EWANGELIZACYJNO – ROZWOJOWE

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli religii – katechetów
DYNAMIKA SŁOWA WZGLĘDEM ZŁA

«Napisane jest: nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych»” Mt 4,4

Cel:  ukazanie zbawczej roli głoszenia Słowa Bożego
i Jego wartości w obronie wiary.

 1. Prelekcja ,,KATECHETA – OBROŃCA WIARY” w świetle życia świętego Piotra Kanizjusza
 2. Prelekcja ,, DYNAMIKA SŁOWA” na podstawie perykopy biblijnej kuszenia Pana Jezusa na pustyni.
 3. Dynamiki – ,,SŁUCHAJ I DZIAŁAJ”
 4. W programie:
  Sakrament Pokuty, Eucharystia , agape, rozesłanie
  *
  Organizacja posługi sakramentalnej i agape leży po stronie katechety dekanalnego
  w miejscu spotkania.

Czas warsztatów: 2 godziny

Metody pracy:
Warsztat składa się z 2 modułów: teoretycznego i praktycznego, które pozwolą usystematyzować wiedzę i zrozumieć siebie oraz swojej roli i mocy słowa.
Korzyści dla uczestnika
Uczestnicy:
– uzyskają wiedzę o wielkim Obrońcy wiary i zachętę do Jego naśladowania we współczesności
– uświadomią sobie, że Pismo Święte – odkrywane wciąż na nowo daje możliwości pokonywania pokus
– poprzez ćwiczenia i rozmowy nabędą motywację do ciągłego rozwijania się w miejscu pracy, domu
i przy parafii
– uświadomią sobie, jak ważną rolę pełni w życiu ciągły rozwój osobisty.

Prowadzący:  Iwona Zyskowska i Hanna Górecka

Kontakt: telefon 795  932  283*** 600 378 058  lub e-mail ewangelizacjairozwoj@gmail.com
* Cena do uzgodnienia
Po odbytych warsztatach uczestnik otrzyma zaświadczenie

WARSZTATY EWANGELIZACYJNO – ROZWOJOWE

SPOTKANIA FORMACYJNE dla rodziców dzieci przed I Komunią świętą
i Bierzmowaniem ,,BYĆ DOBRYM RODZICEM”
na podstawie nauczania Kościoła

” Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bóg twój, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój”  (Pwt 5,16)

Celem spotkań jest ukazanie rodzicom prawa do szczególnej katechezy ze względu na tak ważne wydarzenia jakimi są Sakramenty: Pokuty i Pojednania, EUCHARYSTII
i BIERZMOWANIA.

Spotkanie I  AUTORYTETY

 1. Zobowiązania rodziców wynikające z sakramentu chrztu.
  Dzieci Fatimskie i współczesne autorytety dla młodego człowieka
 2. Wychowanie do modlitwy na wzór Jezusa.

  Ukazanie chrztu jako początku drogi życia sakramentalnego i wzniosłej roli rodzica w rozwoju duchowym dziecka. Święci, jako wzór naśladowania – Autorytety. Znaczenie modlitwy w życiu chrześcijanina.

Spotkanie II  DIALOG

 1. Grzech fałszywym korzystaniem z daru wolności

Dlaczego warto chodzić do spowiedzi, czyli o Sakramencie Pokuty

 1. Konflikty a komunikacja.
  Dekalog – drogowskazem właściwych relacji.

  Właściwie zrozumienie pojęcia grzechu i istoty daru – wolności. Ukazanie wartości sakramentu pokuty i pojednania oraz Dekalogu jako fundamentu tworzenia właściwych relacji.

Spotkanie III  CZAS WOLNY

 1. „Parafia wspólnotą wspólnot” .
  EUCHARYSTIA – centrum życia chrześcijańskiego
 2. Powołanie do świętości

Rozwijanie pasji

Wskazane na różnorodność wykorzystywania czasu wolnego: – parafia, Eucharystia, modlitwa, rozwijanie pasji i hobby.  Umiejętność efektywnego zarządzania swoim czasem.

 • Metody pracy:
  Warsztat składa się z 2 modułów: teoretycznego i praktycznego, które pozwolą usystematyzować wiedzę i zrozumieć siebie oraz swoją rolę w rodzinie
  i społeczeństwie.
 • Czas pracy – są to 3 spotkania (po 2 godziny) formacyjne dla rodziców.
 • Formacje mogą odbyć się w cyklu bądź pojedynczo lub każde spotkanie może stanowić odrębną całość.
 • Korzyści dla uczestnika
  Uczestnicy:
  – uzyskają praktyczna wskazówki właściwej komunikacji w rodzinie;
  – poprzez ćwiczenia i rozmowy nabędą motywację do zacieśniania więzów rodzinnych;
  – uświadomią sobie swoją rolę w rozwoju osobistym i innych osób.

Prowadzący:  Iwona Zyskowska i Hanna Górecka
Kontakt: telefon 795 932 283 lub 600 378 058  lub e-mail ewangelizacjairozwoj@gmail.com
* Cena do uzgodnienia
Po odbytych warsztatach uczestnik otrzyma zaświadczenie

Propozycja na Dzień Skupienia

Ewangelizacja i Rozwój
WARSZTATY EWANGELIZACYJNO – ROZWOJOWE

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli religii – katechetów
pt. ,,KATECHETA – ŚWIADEK WIARY”
na podstawie nauczania Kościoła

,,Wy jesteście solą dla ziemi. (…). Wy jesteście światłem świata(Mt 5,13 – 16)

Cel: uświadomienie uczestnikom powagi w realizacji misji katechety i powołania do bycia świadkiem
Chrystusa w świecie

Program:

 1. Prelekcja: KATECHETA – ŚWIADEK CHRYSTUSA na drodze do świętości
  w świetle Adhortacji Ojca Świętego Franciszka  o powołaniu do świętości we współczesnym świecie Gaudete et exsultate” („Cieszcie się i radujcie”)
 2. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz (Mt 5,48)
  MÓJ RACHUNEK SUMIENIA
 3. Prelekcja: JESTEM KATECHETĄ na podstawie nauczania Kościoła i literatury nauczycielsko – katechetycznej
 4. Sakrament Pokuty
 5. Eucharystia
 6. Agape
 7. Rozesłanie
  *
  Organizacja posługi sakramentalnej i agape leży po stronie katechety dekanalnego
  w miejscu spotkania.

Czas warsztatów: 2 godziny

Metody pracy:
Warsztat składa się z 2 modułów: teoretycznego i praktycznego, które pozwolą usystematyzować wiedzę
i zrozumieć siebie oraz swoją rolę w jako nauczyciela katechety w szkole, w domu i parafii.

Korzyści dla uczestnika
Uczestnicy:
– uzyskają praktyczne wskazówki , jak być dobrym katechetą i świadkiem Chrystusa
– poprzez ćwiczenia i rozmowy nabędą motywację do ciągłego rozwijania się w miejscu pracy, domu i przy parafii
– uświadomią sobie, jak ważną rolę pełni w życiu ciągły rozwój osobisty.

Prowadzący:  Iwona Zyskowska i Hanna Górecka

Kontakt: telefon 795  932  283*** 600 378 058  lub e-mail ewangelizacjairozwoj@gmail.com
* Cena do uzgodnienia
Po odbytych warsztatach uczestnik otrzyma zaświadczenie

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA 2017

Uprzejmie informuję, że w roku szkolnym 2017/18 do sakramentu bierzmowania będą przygotowywać się:

– pierwsze klasy szkoły średniej [liceum, technikum, szkoła zawodowa] – jako II rok przygotowania

– trzecie klasy gimnazjum – jako I rok przygotowania.

+Jacek Jezierski – biskup elbląski

Elbląg, dn. 28 sierpnia 2017

Elbląg, dn. 23 sierpnia 2017

L.dz. 561/2017

POSTANOWIENIE W SPRAWIE ORGANIZACJI PRZYGOTOWANIA

DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Rozpoczęła się przebudowa systemu strukturalnego szkół podstawowych i średnich. Powoduje ona także zmiany w organizacji pracy nauczycieli religii.

W związku z powyższym ustalam, że przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania będzie rozpoczynało się w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej i będzie trwało przez dwa lata.

Byłoby dobrze, gdyby przygotowanie odbywało się w parafii miejsca zamieszkania młodzieży. Jednak nie każda parafia prowadzi takie przygotowanie z różnych powodów.

Przygotowanie do bierzmowania może odbywać się w parafii, która opiekuje się szkołą ponadpodstawową.

W diecezji elbląskiej będzie obowiązywał jednolity indeks przeznaczony dla przygotowujących się do bierzmowania. Będzie zawierał informacje o spotkaniach, nabożeństwach, praktykach religijnych i innych zadaniach, niezbędnych w procesie przygotowania do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

[zob. kan. 890 KPK]

+Jacek Jezierski

biskup elbląski

 Ks. Piotr Towarek

notariusz kurii

Dekret Biskupa dotyczący programów i podręczników

Przypominam, że we wszystkich diecezjach Polski, a więc także w Diecezji Elbląskiej obowiązuje Program Nauczania Religii, którego autorem jest Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski (09.06.2010). Nowa Podstawa Programowa Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce została zatwierdzona w 2010 roku (08.03.2010).  (więcej…)

Porozumienie w sprawie kwalifikacji zawodowych nauczycieli religii

W dniu 31 maja br. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii. Dotychczas obowiązujące Porozumienie zostało zawarte 6 września 2000 r. i wymagało dostosowania do aktualnych regulacji prawa oświatowego.
Poniżej publikujemy treść komunikatu i pełny tekst Porozumienia: (więcej…)

Zasady dotyczące organizowania rekolekcji dla uczniów szkół publicznych.

W związku z nadchodzącym czasem organizowania rekolekcji wielkopostnych MEN przypomina o zasadach wynikających z przepisów oświatowych.

Na mocy przepisów § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.). uczniowie uczęszczający na naukę religii organizowaną w szkołach publicznych uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. Dotyczy to sytuacji, gdy religia lub wyznanie, do którego należą uczniowie, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Jeżeli na terenie szkoły prowadzona jest nauka religii więcej niż jednego wyznania, kościoły i związki wyznaniowe powinny ustalić wspólny termin rekolekcji.

Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje, a szkołą. Uczniom, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach, szkoła musi zapewnić w tym czasie opiekę lub inne zajęcia wychowawcze.

Zgodnie z intencją przywołanych przepisów, zwolnienie uczniów na ich podstawie z zajęć szkolnych nie  oznacza uzyskania przez nich dodatkowych dni wolnych od nauki. Ma jednak na  celu umożliwienie im uczestniczenia w odbywających się w tych dniach rekolekcjach wielkopostnych. Warto zaznaczyć, że w tych dniach szkoła nie jest zwolniona z wypełniania funkcji wychowawczej i opiekuńczej. Tym samym jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo wszystkich uczniów. Dotyczy to zarówno uczniów odbywających rekolekcje, jak i tych, którzy w tym czasie uczestniczą na jej terenie w zajęciach opiekuńczych i wychowawczych. Z tego względu szkoła ma prawo do kontroli obecności na zaplanowanych w tych dniach zajęciach.

Opiekę nad uczniami w czasie rekolekcji zapewniają nauczyciele religii. Dyrektor szkoły – jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa uczniów – może zwrócić się jednak do pozostałych nauczycieli z prośbą o pomoc w zapewnieniu uczniom opieki w czasie ich przemieszczania się do miejsca odbywania się rekolekcji i w drodze powrotnej do szkoły. W tym przypadku dyrektor powinien jednak respektować prawo nauczycieli do wolności sumienia i wyznania.

Dni przeznaczone na rekolekcje są uwzględniane w planie organizacji roku szkolnego. Jeśli program rekolekcji ogranicza się np. tylko do jednej lub dwóch godzin zajęć w ciągu dnia, szkoła – w porozumieniu z organizującymi rekolekcje – może ustalić, że uczniowie uzyskują w tych dniach tylko częściowe zwolnienie z zajęć szkolnych. W pozostałym czasie uczniowie uczestniczą w zajęciach, zgodnie z ustalonym na te dni planem zajęć szkolnych. Nie jest jednak właściwą praktyką organizowanie w tym czasie sprawdzianów i klasówek.

Dodatkowo dyrektor szkoły, ustalając te dni jako wolne (lub częściowo wolne), jest zobowiązany zaplanować roczny czas pracy szkoły w taki sposób, aby zapewnić pełną realizację przyjętych przez szkołę programów nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych.

MEN 17 lutego 2016 r.

Źródło:https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zasady-dotyczace-organizowania-rekolekcji-dla-uczniow-szkol-publicznych.html