Start
Pascha 2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

"Alleluja,

bo zakrólował Pan Bóg nasz,

Wszechmogący. Weselmy się i radujmy,

i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły

Gody Baranka,

Alleluja.”

Ap 19,6

Wszechmogący, wieczny Boże, zesłałeś na ten świat Jednorodzonego Syna, by świat zbawił. Krwią Jego Dałeś się przebłagać. Prosimy cię przeto, niech ta Krew będzie dla nas zdrojem, z którego tryska na nas życie wieczne.

Niech radość Zmartwychwstania odradza w nas wiarę, pozwala odnajdować sens życia, napełnia nadzieją.

Życzymy radosnego i spokojnego przeżywania świąt Wielkanocnych.

Wydział Nauki KatolickiejKurii Diecezjalnej Elbląskiej:

ks. Mariusz Klimkowski

ks. Arkadiusz Dekański

 
XIX Diecezjalny Konkurs Religijny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Szanowni Katecheci, Drodzy Uczestnicy

Diecezjanego Konkursu Wiedzy Religijnej

 

Informuję, że ETAP DIECEZJALNY XIX Konkursu Religijnego Diecezji Elbląskiej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum „DROGAMI ŚWIĘTEGO JAKUBA”, odbędzie się 16 kwietnia 2015 r. o godz. 9:30 w III Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Saperów 14 f.

 

Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu diecezjalnego

 

Na trud przygotowań życzę światła Ducha Świętego.

ks. Mariusz Klimkowski

dyr. WNK KDE


 
Sprawozdanie z czuwania maturzystów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

W dniach 27 - 28 lutego 2015 roku na Jasnej Górze odbyło się czuwanie modlitewne maturzystów diecezji elbląskiej. Tegoroczne czuwanie przebiegało pod hasłem: "Nawracajcie się i wierzcie w ewangelię" nawiązujące do obecnego roku liturgicznego.

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z całością sprawozdania.

Pobierz sprawozdanie


 
Sprawozdanie z etapu diecezjalnego XXV OTK PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Zapraszamy do pobrania sprawozdania oraz wyników z przebiegu etapu diecezjalnego XXV Olimpiady Teologii Katolickiej.

Pobierz sprawozdanie


 

 
XXV Olimpiada Teologii Katolickiej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. dr Mariusz Klimkowski - dyrektor WNK   

Elbląg, dnia 17 lutego 2015r.

L. dz. 25/15 WNK

Czcigodni Katecheci

Szanowni Uczestnicy

Diecezjalnego Etapu

XXV  Olimpiady Teologii Katolickiej

 

Dziękuję za  udział w XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Teologii Katolickiej: „Sakramenty uzdrowienia i ich rola w życiu Kościoła”. Serdecznie zapraszam do udziału w kolejnym etapie, zostanie on przeprowadzony dnia 5 marca 2015 r. (czwartek) w III Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II przy ul. Saperów 14f w Elblągu. Proszę o dotarcie na miejsce do godz. 9:30 i zgłoszenie się do Punktu Informacyjnego, gdzie każdy uczestnik otrzyma identyfikator. Całość spotkania rozpocznie się o godz. 9:45 w auli szkoły, gdzie będzie pisany test (około 45 min.). Następnie komisja uda się na sprawdzenie testów, a uczestnicy będą mogli zregenerować swoje siły w szkolnym barku, gdzie przewidziano dla nich ciastka i napoje. Po sprawdzeniu testów nastąpi ogłoszenie wyników, wręczenie upominków i dyplomów. Zakończenie przewiduje się około godz. 13:00.

Życzę powodzenia w przygotowaniach do Olimpiady.

Z wyrazami szacunku


 

 
XIX Diecezjalny Konkurs Religiny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. dr Mariusz Klimkowski - dyrektor WNK   

Szanowni Państwo

Zachęcam do udziału w XIX Konkursie Religijnym Diecezji Elbląskiej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych - "Drogami świętego Jakuba."

Pobierz regulamin


 
XXV Olimpiada Teologii Katolickiej - korekta PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
P.T.
Dyrektor
Wydziału Katechetycznego

 

KOREKTA pisma l.dz. 2/SK/OTK 2015 z dnia 2 października 2014 r.

 

W piśmie z dnia 2 października br. błędnie umieściliśmy treść zapisu § 2 regulaminu z 2009 r. zamiast § 8 regulaminu, który obowiązuje w tej edycji Olimpiady i ma brzmienie:

§ 8.

1. Zawody I stopnia przeprowadza Komitet Szkolny na terenie szkoły, do której uczęszczają zgłoszeni uczniowie, zgodnie z wytycznymi Komitetu Diecezjalnego.

2. Etap szkolny Olimpiady odbywa się w terminie określonym przez Komitet Główny. Zmiana terminu na terenie danej szkoły możliwa jest za zgodą Pełnomocnika.

3. Zawody I stopnia polegają na rozwiązaniu w ciągu 45 minut testu pisemnego (jednokrotnego i wielokrotnego wyboru) oraz odpowiedzi na otwarte pytania określające stopień przyswojenia wiadomości na podstawie wskazanych lektur.

4. (…)

5. Z zawodów I stopnia Komitety Szkolne sporządzają protokół według wzoru ustalonego przez Komitet Główny. Protokoły przechowuje się przez 2 lata w archiwum referatu katechetycznego kurii biskupiej lub Komitetu Diecezjalnego.

6. Do zawodów II stopnia zostają zakwalifikowani uczestnicy Olimpiady, którzy zajęli jedno z miejsc punktowanych uchwałą Komitetu Diecezjalnego.

7. Liczbę miejsc punktowanych, o których mowa w ust. 6, określa Komitet Diecezjalny najpóźniej 7 dni przed odbyciem zawodów I stopnia, przydzielając każdej szkole po jednym miejscu (gdy uczestników jest mniej niż 7) lub po dwa miejsca (w pozostałych przypadkach). Szkoły, których uczniowie zakwalifikowali się w poprzedniej edycji Olimpiady do III etapu mają prawo do jednego dodatkowego miejsca (za miejsce II lub III) oraz dwóch dodatkowych miejsc (za miejsce I).

8. W przypadku uzyskania przez uczestników zawodów tej samej liczby punktów, Komisja przeprowadza dodatkowy etap ustny, z zakresu materiału zawodów I stopnia.

9. Uczestnik przystępujący do I etapu powinien mieć przy sobie legitymację szkolną. Nie wolno mu mieć przy sobie telefonu komórkowego lub innego urządzenia do transmisji danych, a także nie powinien posługiwać się książkami, chyba że w ramach danego etapu w informacji, o której mowa w § 7 ust. 2, wskazano książki, które mogą być używane.

Korekta dotyczy także zmiany daty przeprowadzenia etapu szkolnego Olimpiady z 27 listopada br. na 4 grudnia br. Zmiana podyktowana jest przypadającą w dniu 27 listopada br. próbną maturą w systemie Operon.

Za zaistniałe zmiany gorąco przepraszamy!

Pełnomocnik Komitetu Głównego

Olimpiady Teologii Katolickiej

Ks. dr Zbigniew Pyskło


 
Konkurs - Młodzież jakiej nie znacie PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Mariusz Klimkowski - Dyrektor WNK   

Zapraszam do udziału w X Edycji Konkursu „Młodzież jakiej nie znacie” organizowanego przez  Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Informacje dotyczące konkursu zawiera strona internetowa KUL pod adresem:

http://www.kul.pl/konkurs-dla-mlodziezy-2014-2015,art_55466.html


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2