Start
XXV Olimpiada Teologii Katolickiej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. dr Mariusz Klimkowski - dyrektor WNK   

Elbląg, dnia 17 lutego 2015r.

L. dz. 25/15 WNK

Czcigodni Katecheci

Szanowni Uczestnicy

Diecezjalnego Etapu

XXV  Olimpiady Teologii Katolickiej

 

Dziękuję za  udział w XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Teologii Katolickiej: „Sakramenty uzdrowienia i ich rola w życiu Kościoła”. Serdecznie zapraszam do udziału w kolejnym etapie, zostanie on przeprowadzony dnia 5 marca 2015 r. (czwartek) w III Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II przy ul. Saperów 14f w Elblągu. Proszę o dotarcie na miejsce do godz. 9:30 i zgłoszenie się do Punktu Informacyjnego, gdzie każdy uczestnik otrzyma identyfikator. Całość spotkania rozpocznie się o godz. 9:45 w auli szkoły, gdzie będzie pisany test (około 45 min.). Następnie komisja uda się na sprawdzenie testów, a uczestnicy będą mogli zregenerować swoje siły w szkolnym barku, gdzie przewidziano dla nich ciastka i napoje. Po sprawdzeniu testów nastąpi ogłoszenie wyników, wręczenie upominków i dyplomów. Zakończenie przewiduje się około godz. 13:00.

Życzę powodzenia w przygotowaniach do Olimpiady.

Z wyrazami szacunku


 

 
XIX Diecezjalny Konkurs Religijny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Elbląg, dn. 16 lutego 2015 r.

 

Szanowni Katecheci

Dziękujemy za udział  w  XIX  Diecezjalnym Konkursie Religijnym: „Drogami świętego Jakuba”. Katecheci dekanalni otrzymali pocztą elektroniczną na etap szkolny: zestawy pytań dla uczniów, zestaw sprawdzający, informacje dla komitetu szkolnego konkursu. Przygotowane zestawy zawierają dla szkół podstawowych 34 pytania, a dla szkół gimnazjalnych 37 pytań. Na ich rozwiązanie należy przeznaczyć 45 minut. Uczestnik maksymalnie może uzyskać w szkole podstawowej – 62 punkty, w szkole gimnazjalnej – 68 punktów. Pragnę przypomnieć, że etap szkolny należy przeprowadzić 20  lutego 2015 roku.

Testy do etapu szkolnego należy odebrać od Katechety Dekanalnego, drogą elektroniczną. W razie problemów z odebraniem pytań proszę zwracać się do Wydziału Nauki Katolickiej, lub na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Szkolna Komisja Konkursowa sprawdza i ocenia prace uczniów oraz typuje do etapu dekanalnego uczniów według ustalonego regulaminu. Jeżeli liczba punktów u kilku uczniów będzie taka sama, nauczyciel przeprowadza  dodatkowe eliminacje  ustne.  Następnie  Komisja  Konkursowa  sporządza  protokół –  koniecznie  proszę  wpisać  ilość uczniów biorących udział
w konkursie,  i w ciągu 3 dni (dołączając rozwiązane testy) przesyłać do szkół w których odbędzie się etap dekanalny.  Na kopercie należy dopisać „konkurs religijny” i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie tego etapu.

Wzór protokołu oraz adresy szkół w  których odbędą się etapy dekanalne znajdują się na stronie WNK pod zakładką Konkurs Religijny Diecezji Elbląskiej.

Życzymy powodzenia w pracy katechetycznej i światła Ducha Świętego na czas Konkursu.

Pozdrawiamy w Chrystusie Panu

Regina Pych

ks. Mariusz Klimkowski


 

 
Dni skupienia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Przypominamy

Wielkopostny dzień skupienia dla katechetów świeckich, organizowany przez Wizytatorów i Katechetów dekanalnych, powinien odbyć się najpóźniej do 15 marca br.

 
Jasnogórskie czuwanie maturzystów PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. dr Mariusz Klimkowski - dyrektor WNK   

PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW

Diecezji Elbląskiej na Jasną Górę

27 - 28 lutego 2015 r.

"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię"

Serdecznie zapraszam klasy maturalne ze swymi wychowawcami i katechetami do wzięcia czynnego udziału w nocnym czuwaniu maturzystów na Jasnej Górze. Jest to chwila spokojnego spojrzenia w przyszłość, poszukiwania  odpowiedzi na najważniejsze pytania…

Program spotkania:

21:00   Apel Jasnogórski

21:30   Zawiązanie wspólnoty i prezentacja poszczególnych szkół

22:00   Czas ewangelizacji - Wspólnota Metanoia - Płomień Eucharystyczny

00:45   Droga Krzyżowa - klerycy Wyższego Seminarium  Duchownego w Elblągu

02.00   Msza Św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Elbląskiego

(czytania, psalm, modlitwa wiernych, służba ołtarza – Iława -  ks. Damian Tomczyk)

 

Oprawa muzyczna zespół z parafii św. Brata Alberta w Elblągu.

 

Pielgrzymka ma charakter religijny i stanowi duchowe przygotowanie do Egzaminu Dojrzałości.

Szkoły, które wybierają się na pielgrzymkę maturzystów należy zgłosić do WNK (telefonicznie lub na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), należy podać ilość uczestników i nazwiska opiekunów poszczególnych grup.

Przygotowanie czuwania wiąże się z kosztami, dlatego proszę o wpłacenie 4 zł od uczestnika (w dniu czuwania).

Pozdrawiam w Chrystusie Panu


 
Życzenia świąteczne PDF Drukuj Email
Wpisany przez WNK Elbląg   

„Człowiek istnieje po to, by poznać Prawdę,

która odradza się, co roku na Boże Narodzenie”.


 

W tym małym świętym Dzieciątku Bóg daje nam Zbawienie, przed nami święta Bożego Narodzenia. Niech radość i pokój, które płyną z tajemnicy Narodzenia Zbawiciela wypełnią ludzkie serca, domy. Niech Gwiazda Betlejemska pobudza nas do dzielenia się dobrocią i miłosierdziem, którymi sami zostaliśmy obdarowani w Nowonarodzonym Synu Bożym!

Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem dużo pomyślności, siły, zdrowia i błogosławieństwa Bożego.

 

Z najlepszymi życzeniami:

 

ks. Mariusz Klimkowski – Dyrektor WNK KDE

ks. Arkadiusz Dekański – z-ca Dyrektora WNK KDE

 

Elbląg, A.D.2014


 
XIX Diecezjalny Konkurs Religiny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. dr Mariusz Klimkowski - dyrektor WNK   

Szanowni Państwo

Zachęcam do udziału w XIX Konkursie Religijnym Diecezji Elbląskiej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych - "Drogami świętego Jakuba."

Pobierz regulamin


 
XXV Olimpiada Teologii Katolickiej - korekta PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
P.T.
Dyrektor
Wydziału Katechetycznego

 

KOREKTA pisma l.dz. 2/SK/OTK 2015 z dnia 2 października 2014 r.

 

W piśmie z dnia 2 października br. błędnie umieściliśmy treść zapisu § 2 regulaminu z 2009 r. zamiast § 8 regulaminu, który obowiązuje w tej edycji Olimpiady i ma brzmienie:

§ 8.

1. Zawody I stopnia przeprowadza Komitet Szkolny na terenie szkoły, do której uczęszczają zgłoszeni uczniowie, zgodnie z wytycznymi Komitetu Diecezjalnego.

2. Etap szkolny Olimpiady odbywa się w terminie określonym przez Komitet Główny. Zmiana terminu na terenie danej szkoły możliwa jest za zgodą Pełnomocnika.

3. Zawody I stopnia polegają na rozwiązaniu w ciągu 45 minut testu pisemnego (jednokrotnego i wielokrotnego wyboru) oraz odpowiedzi na otwarte pytania określające stopień przyswojenia wiadomości na podstawie wskazanych lektur.

4. (…)

5. Z zawodów I stopnia Komitety Szkolne sporządzają protokół według wzoru ustalonego przez Komitet Główny. Protokoły przechowuje się przez 2 lata w archiwum referatu katechetycznego kurii biskupiej lub Komitetu Diecezjalnego.

6. Do zawodów II stopnia zostają zakwalifikowani uczestnicy Olimpiady, którzy zajęli jedno z miejsc punktowanych uchwałą Komitetu Diecezjalnego.

7. Liczbę miejsc punktowanych, o których mowa w ust. 6, określa Komitet Diecezjalny najpóźniej 7 dni przed odbyciem zawodów I stopnia, przydzielając każdej szkole po jednym miejscu (gdy uczestników jest mniej niż 7) lub po dwa miejsca (w pozostałych przypadkach). Szkoły, których uczniowie zakwalifikowali się w poprzedniej edycji Olimpiady do III etapu mają prawo do jednego dodatkowego miejsca (za miejsce II lub III) oraz dwóch dodatkowych miejsc (za miejsce I).

8. W przypadku uzyskania przez uczestników zawodów tej samej liczby punktów, Komisja przeprowadza dodatkowy etap ustny, z zakresu materiału zawodów I stopnia.

9. Uczestnik przystępujący do I etapu powinien mieć przy sobie legitymację szkolną. Nie wolno mu mieć przy sobie telefonu komórkowego lub innego urządzenia do transmisji danych, a także nie powinien posługiwać się książkami, chyba że w ramach danego etapu w informacji, o której mowa w § 7 ust. 2, wskazano książki, które mogą być używane.

Korekta dotyczy także zmiany daty przeprowadzenia etapu szkolnego Olimpiady z 27 listopada br. na 4 grudnia br. Zmiana podyktowana jest przypadającą w dniu 27 listopada br. próbną maturą w systemie Operon.

Za zaistniałe zmiany gorąco przepraszamy!

Pełnomocnik Komitetu Głównego

Olimpiady Teologii Katolickiej

Ks. dr Zbigniew Pyskło


 
Konkurs - Młodzież jakiej nie znacie PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Mariusz Klimkowski - Dyrektor WNK   

Zapraszam do udziału w X Edycji Konkursu „Młodzież jakiej nie znacie” organizowanego przez  Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Informacje dotyczące konkursu zawiera strona internetowa KUL pod adresem:

http://www.kul.pl/konkurs-dla-mlodziezy-2014-2015,art_55466.html


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2