Katecheza online

Zgodnie z najnowszymi regulacjami prawnymi związanymi z odwołaniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych i koniecznością kształcenia zdalnego stanęliśmy przed ogromnym wyzwaniem. I nie chodzi tu tylko o nowe sposoby i narzędzia w przekazywaniu wiedzy i umiejętności.

Najistotniejsze jest takie wsparcie ucznia, aby ta trudna sytuacja była dla niego do zniesienia. Rola katechety w realizacji tego zadania jest ogromna. Komisja Wychowania Katolickiego KEP zwraca się do nauczycieli religii z apelem, aby korzystać z wielu pomocy katechetycznych dostępnych w formie elektronicznej, ale by czynić to roztropnie. Musimy więc zadbać o zróżnicowanie proponowanych form aktywności, aby uwzględniały one możliwości psychofizyczne ucznia i pozwalały na nieobciążanie go nadmierną ilością zadań wymagających spędzania czasu przy komputerze. Nauka w domu daje inne możliwości. Uczeń może wybrać miejsce, czas i sposób nauki. Ma szansę skupić się i pracować w ciszy. W związku z tym mamy okazję zaproponować alternatywne metody nauczania. Może to być robienie rzeczy, na które w szkole nie możemy sobie pozwolić: czytanie Pisma Świętego, indywidualna modlitwa, wykonanie jakiejś pracy plastycznej, gry. Możemy ukazać wartości chrześcijańskie, które gdzieś w codziennym pędzie zagubiliśmy.

Podczas lekcji prowadzonych w szkole mamy bezpośredni kontakt z uczniami. Nie może go zabraknąć w czasie nauczania zdalnego. Istnieje wiele narzędzi telekonferencyjnych, które ułatwią nam spotkania online, uczniowie bardzo je sobie cenią. Możemy w ten sposób przekazać treści bezpośrednio i na bieżąco wyjaśniać wątpliwości. (Przykłady: Skype, Microsoft Teams, Google Hangouts Meet, Messenger).

W sieci znajdziemy niezliczoną ilość pomocy katechetycznych, które możemy wykorzystać w pracy zdalnej z uczniami. Wybierajmy te, które pozwolą złapać oddech, proponujmy elementy ruchowe lub wymagające sprawności manualnych. Niech katecheza w tych dniach będzie pełna radości i optymizmu.

Linki do wydawnictw obowiązujących w Diecezji Elbląskiej oferujących pomoce do katechezy zdalnej:

https://learningapps.org/index.php?category=87&s – strona z różnego rodzaju zadaniami, ćwiczeniami i prezentacjami o charakterze ,

 • https://www.facebook.com/groups/141678386304190/ Deogratias et consortes – grupa na Facebooku (trzeba się zalogować, przyjęcia na bieżąco) wiele udostępnianych, ciekawych pomysłów na lekcje religii
 • https://www.facebook.com/groups/katechezazpomyslem/?fref=nf profil na Facebooku katecheza z pomysłem (bardzo dużo ciekawych pomysłów)
 • https://www.facebook.com/katechezadwazero/ Katecheza 2-0 – sporo ciekawych materiałów zdalnych, scenariusze lekcji i spotkania z młodzieżą
 • https://www.facebook.com/groups/319427572094323/ – iKatecheza – Forum wymiany myśli i doświadczeń na temat wykorzystania TIK w edukacji
 • https://wordwall.net/community?localeId=1045&query=Religia – portal z różnego rodzaju zadaniami ćwiczeniami na lekcje religii i nie tylko
 • https://www.youtube.com/playlist.„Bliżej świętego”- to licząca dwadzieścia odcinków seria 10-minutowych filmów produkcji religia.tv. Składają się na nie pełne ciepła i humoru wspomnienia znajomych, przyjaciół i współpracowników Karola Wojtyły z czasów krakowskich.
 • https://www.youtube.com/playlist… Dziennik Dobrych Wiadomości – to cykl 12 filmów, które przedstawiają sylwetki różnych ludzi. Ukazują ich trudy i radości dnia codziennego. Inne portale o tematyce katechetycznej i religijnej do wykorzystania w pracy zdalnej z dziećmi i młodzieżą. Na niektóre trzeba się bezpłatnie zalogować. Można wysłać prezentacje, filmy, skorzystać z materiałów, zadać pytania i zadania:
 • http://katechezanatana.pl
 • www.kulkat.pl – pdf podręczników do nauki religii on-line
 • www.katechizmy.com.pl
 • http://katechezawizualna.pl
 • https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/
 • www.katechizmy.pl
 • www.studniakatechety.blogspot.com
 • https://lutownica.dominikanie.pl/?category=katecheza&s=
 • https://straznicyslowa.pl – odniesienia do codziennej liturgii słowa

 

Dni skupienia

Zgodnie ze wskazaniami biskupa elbląskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem –

dni skupienia zostają odwołane.

Komunikat w sprawie Konkursu Diecezjalnego

W związku z wprowadzonymi działaniami prewencyjnymi w szkołach, które uniemożliwiają wyjazdy uczniów, zostały zawieszone wszystkie terminy Konkursu Diecezjalnego:

 • Montaż słowno – muzyczny (miał się odbyć 18 marca)
 • Prezentacja multimedialna (miał się odbyć 18 marca)
 • Konkurs wiedzy (miał się odbyć 26 marca)

Powyższe terminy są nieaktualne. Nowe terminy zostaną podane, gdy będzie można je ustalić.

Sekretariat WNK

XXIV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej 2019/2020

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, którego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana”. Zakresem merytorycznym bieżącej edycji są Księga Liczb oraz 1 List do Koryntian wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem. Ufamy, że lektura tych fragmentów będzie pogłębiać w uczestnikach konkursu świadomość i wartość sakramentu Eucharystii oraz budzić pragnienie życia mocą Chleba zstępującego z nieba.

Materiałem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem – Edycja Świętego Pawła, 2011 (wersję pdf organizator udostępnia katechecie po zgłoszeniu szkoły).

Poszczególne etapy odbędą się w następujących terminach: szkolny (12 marca 2020 r.), diecezjalny (22 kwietnia 2020 r.) oraz finał ogólnopolski (15 -16 czerwca 2020 r.).

Patronat honorowy nad konkursem objął Jego Ekscelencja ks. abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oraz Jego Ekscelencja ks. abp Wojciech Polak, Prymas Polski.

Na laureatów czekają cenne nagrody, w tym pielgrzymka do Ziemi Świętej, nagrody rzeczowe oraz indeksy na wyższe uczelnie w Polsce, m.in. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, czy Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Rejestracja szkół do Konkursu odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie konkursowej www.okwb.pl i trwa do 28 lutego 2020 roku. Za organizację Konkursu na terenie diecezji odpowiada koordynator diecezjalny.

Szczegółowe informacje oraz regulamin można znaleźć na stronie internetowej Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej: www.okwb.pl oraz na facebook.pl/konkursbiblijny.

 

Propozycja warsztatów

WARSZTATY EWANGELIZACYJNO – ROZWOJOWE

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli katechetów
JAK ASERTYWNY, ODWAŻNY I WOLNY NAUCZYCIEL PROWADZI UCZNIÓW DROGĄ DOBRA.

 „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie.  A co nadto jest, od złego pochodzi”  (Mt 5,37).

Cel:  ukazanie misji i zadania katechety we współczesnej szkole

 1. PRELEKCJA:
  ,,KATECHEZA ZACHWYTU ORĘDOWNICTWEM  Świętej Rity”
 2. DYNAMIKA:
  Jak zaszczepić w katechizowanych „świętych obcowanie”?
 3. PRELEKCJA:
  ,,JAK BYĆ ASERTYWNYM, ODWAŻNYM I WOLNYM NAUCZYCIELEM”
 4. DYNAMIKA:
  ,,JESTEM KAPITANEM W KLASIE –
  10 porad, czyli jak być na lekcji asertywnym, odważnym i wolnym nauczycielem”
 5. Wnioski i rekomendacje. Relacja nauczyciel – uczeń.
 6. W programie:
  Sakrament Pokuty, Eucharystia , agape, rozesłanie
  *
  Organizacja posługi sakramentalnej i agape leży po stronie katechety dekanalnego
  w miejscu spotkania.

Czas warsztatów: 2 godziny

Metody pracy:
Warsztat składa się z 2 modułów: teoretycznego i praktycznego, które pozwolą usystematyzować wiedzę i zrozumieć siebie oraz swojej roli i mocy słowa.
Korzyści dla uczestnika
Uczestnicy:
– uzyskają wiedzę o wielkiej Orędowniczce dobra – świętej Ricie i zachętę do Jej naśladowania we współczesności,
– odkryją drogę asertywnego i odważnego nauczyciela korzystającego z daru wolności jaki jest nam dany od Stwórcy.
– uświadomią sobie, że bycie nauczycielem katechetą jest misją i zadaniem jednocześnie, by prowadzić młodego człowieka ku DOBREMU
– uświadomią sobie, jak ważną rolę pełni w życiu ciągły rozwój osobisty.

Prowadzący:  Iwona Zyskowska i Hanna Górecka
Kontakt: telefon 795  932  283*** 600 378 058  lub e-mail ewangelizacjairozwoj@gmail.com
          * Cena do uzgodnienia
Po odbytych warsztatach uczestnik otrzyma zaświadczenie

Hanna Górecka

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej „Civitas Christiana”

Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana” po raz 24 organizuje Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Głównym celem inicjatywy jest zachęta młodych do poznawania Pisma Świętego.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Prymas Polski JE abp Wojciech Polak, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski JE abp Stanisław Gądecki oraz JE bp Jacek Jezierski Biskup Elbląski.

Zakres merytoryczny obecnej edycji obejmuje Księgę Liczb i 1 List do Koryntian wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem. Materiałem źródłowym jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (Edycja Świętego Pawła, 2011).

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:

 • szkolnym (12 marca 2O20 r.),
 • diecezjalnym (22 kwietnia 2020 r.),
 • ogólnopolskim finale w Niepokalanowie (8-9 czerwca 2020 r.).

Więcej informacji na stronie:      http://okwb.pl/konkurs/