Wydział Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej Elbląskiej

Kategoria: Strona główna

1 września 2018 – Inauguracja roku katechetycznego 2018/2019

Uprzejmie informujemy i serdecznie zapraszamy wszystkich zaangażowanych w dzieło katechizacji  w diecezji elbląskiej – nauczycieli religii świeckich i osoby duchowne (siostry oraz kapłanów) na wspólną inaugurację roku katechetycznego.

W sobotę 1 września 2018 r. o godzinie 10.00 Msza św. w Katedrze św. Mikołaja pod przewodnictwem Biskupa Elbląskiego,

o godz. 11.30 inauguracja roku szkolnego w sali Kina Światowid, Plac Jagiellończyka 1, Elbląg.

Prosimy o zaplanowanie sobie udziału w tym doniosłym wydarzeniu. Szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym.

Pracownicy WNK

 

Studia podyplomowe w zakresie katechezy przedszkolnej w Olsztynie

Wydział Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej Elbląskiej uprzejmie informuje o możliwości podjęcia przez nauczycieli wychowania przedszkolnego
i wczesnoszkolnego dwusemestralnych Studiów podyplomowych w zakresie katechezy przedszkolnej w Wydziale Teologii UWM w Olsztynie. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

Jeśli ktoś planuje podjąć studia w celu uzyskania kwalifikacji do nauczania religii z myślą o konkretnej placówce przedszkolnej (np. tej, w której już pracuje), wówczas powinien przed ich rozpoczęciem spotkać się z ks. Proboszczem parafii na terenie, której znajduje się to przedszkole. Do nauczania religii, oprócz uzyskanych kwalifikacji, jest potrzebne skierowanie z Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej wystawiane na prośbę ks. Proboszcza parafii.

Ks. Proboszcz ma obowiązek troszczyć się o dobór nauczycieli religii. Prowadzą oni zajęcia na mocy upoważnienia Kościoła. Ks. Proboszcz uzgadnia swoją propozycję personalną z dyrekcją placówki przedszkolnej, która zatrudnia nauczyciela religii.

 

Studia podyplomowe w zakresie katechezy przedszkolnej

Sylwetka absolwenta: Absolwent studiów wyższych (pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) w  zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego po ukończeniu Studiów podyplomowych w zakresie katechezy przedszkolnej” uzyskuje „kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach, z wyjątkiem przedszkoli specjalnych” (§ 5 pkt 2 Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii).

Absolwent Studiów podyplomowych w zakresie katechezy przedszkolnej jest przygotowany do skutecznego prowadzenia zajęć z nauki religii w przedszkolu, wzbudzania zainteresowań poznawczych oraz wspierania intelektualnego i duchowego rozwoju dzieci przedszkolnych przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych. Ponadto, jest przygotowany do współpracy ze środowiskiem rodzinnym dzieci i pozaprzedszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych z zakresu nauczania religii oraz do kierowania własnym profesjonalny rozwojem. Absolwent powinien wykazywać się wysokim osobistym etosem życia, wrażliwością etyczną na problemy społeczne i religijne, zdolnością aplikacji wiedzy pedagogiczno-katechetycznej w konkretnych sytuacjach edukacyjnych.

Studia pozwalają zdobyć nauczycielom wychowania przedszkolnego kwalifikacje do nauczania religii w przedszkolach. Nie dają kwalifikacji do pracy w przedszkolach specjalnych.

Forma prowadzenia:                         Studia niestacjonarne

Liczba godzin zajęć:                            180

Liczba godzin praktyk:                       60

Czas trwania studiów:                       2 semestry

Organizacja zajęć:                               zajęcia odbywają się w piątki i soboty co drugi tydzień (rozpoczęcie 12.10.2018 r).

zajęcia I semestr: 12-13.10.2018r.; 26-27.10.2018r.;
09-10.11.2018 r.; 23-24.11.2018 r.; 04-05.01.2019r.;
18-19.01.2019r.;

zajęcia II semestr: 22-23.02.2019 r.; 08-09.03.2019r.;
22-23.03.2019r.; 05-06.04.2019r.; 26-27.04.2019r.

Miejsce prowadzenia studiów:        Wydział Teologii UWM w Olsztynie, ul. Kard. Hozjusza 15

Odpłatność:                                         1400 PLN za 2 semestry (z możliwością rozłożenia na raty 2 x 700 PLN).

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów:

– na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego;
– o przyjęciu decyduje spełnienie wymagań formalnych
i  kolejność zgłoszeń;

– osoby duchowne powinny posiadać pisemną zgodę odpowiednich władz kościelnych.

 

Limit miejsc:                                                       30

               Wymagane dokumenty:

– podanie o przyjęcie na studia skierowane do kierownika w formie kwestionariusza wydrukowanego z Internetowej Rejestracji Kandydata

– kserokopia dowodu osobistego;

– odpis dyplomu potwierdzający ukończenie studiów wyższych w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego

Kierownik studiów:                           prof. zw. dr hab. Anna Zellma

Sekretarz:                                            dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM

Kontakt:                                               e-mail: anna.zellma@uwm.edu.pl; tel. 600 747 470

e-mail: barbara.rozen@uwm.edu.pl; tel. 509 591 132

   Kandydat powinien zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydata: irk.uwm.edu.pl

w terminie do 25 września 2018 roku.
Dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą do dnia 25 września 2018 r. na adres:

Dziekanat Wydziału Teologii, ul. Kard. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, pok. 19.

Uroczyste zakończenie XXII Konkursu Religijnego Diecezji Elbląskiej – „Maksymilian Maria Kolbe i Święty Wojciech – Patroni Diecezji Elbląskiej”

Szanowni Państwo!

 Zakończyliśmy całoroczne zmagania konkursowe.

Gratulujemy i dziękujemy Uczniom, Katechetom, Dyrekcji, Rodzicom

za trud i wysiłek włożony w przygotowanie dzieci i młodzieży

do konkursu religijnego.  

Serdecznie zapraszamy uczestników konkursu plastycznego, prezentacji multimedialnej, laureatów konkursu wiedzy (1 -10 miejsca), Dyrekcję, Katechetów, Rodziców

 na uroczyste zakończenie

 XXII Konkursu Religijnego Diecezji Elbląskiej – „Maksymilian Maria Kolbe i Święty Wojciech – Patroni Diecezji Elbląskiej”

 

 które odbędzie się 17 maja 2018 r. o godz. 10.00

w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu przy ul. Bożego Ciała 10. 

 

Konkurs wiedzy – szkoła podstawowa

miejsce Imię i nazwisko Szkoła Katecheta Pkt.
1. Mikołaj Więckowski SP – Dzierzgoń ks. Mariusz Klimkowski 34,5
1. Patrycja Żukowska ZSP – Nowy Staw Anna Kamińska 34,5
2. Róża Witkowska SP nr 2 – Sztum Anna Sawka 32,5
3. Aleksandra Kłos SP – Nowica Krystyna Semkiw 32
4. Paweł Zajło SP – Nowica Krystyna Semkiw 28
5. Zuzanna Koleśnik SP – Lubnowy Justyna Pietrasiak 27,75
6. Nadia Świątkowska SP nr 4 – Iława Sebastian Rynkowski 27
7. Katarzyna Ryfa SP – nr 2 – Morąg Agnieszka Górak 26,5
8. Piotr Guzek SP – Zielonka Pasłęcka Lucyna Gajdulewicz 26,25
9. Aleksandra Miś SP – Morąg Elżbieta Nowik 25,5
11. Oliwia Żukowska SP nr 25 – Elbląg Józefa Chmura
12. Oliwia Grzebalska SP – Trumieje Teresa Antolak
13. Nadia Krupa SP nr 2 – Sztum Anna Sawka
14. Klaudia Gołembiewska SP – Trumieje Teresa Antolak
15. Oliwia Bednarska SP Sadlinki Marlena Wiercińska
15. Tymoteusz Jackowski SP – Sztutowo Barbara Ranoszek
17. Paweł Kozik SP nr 14 – Elbląg Małgorzata Dąbrowska
18. Dominika Hajdeczko SP – Morąg Elżbieta Nowik
18. Adrianna Bąkowska –Lis SP – Trumieje Teresa Antolak
20 Julia Piętka SP – Nebrowo Wielkie Iwona Krupa
20. Adam Wielichowski SP – Miłomłyn Beata Gorgoń
22. Małgorzata Korzeniowska SP nr 2 – Morąg Agnieszka Górak
23. Oliwia Marguardt SP – Mikołajki Pomorskie Ewa Żuchowska
24. Jaśmina Natkańska ZSP – Drewnica Agnieszka Bastian
25. Alicja Dzieżyc SP nr 8 – Elbląg Agnieszka Mucha
25. Kinga Zienkiewicz SP – Młynary Agnieszka Głębocka
27. Wiktoria Jerzyk SP – Nebrowo Wielkie Iwona Krupa
28. Maria Pytlarczyk SP – Lubnowy Justyna Pietrasiak
28. Alicja Zamojska SP nr 25 – Elbląg Józefa Chmura
30. Jan Ćwikliński SP nr 1 Malbork Piotr Poznański
31. Julian Szczepkowski SP – Sztutowo Piotr Falgowski
32. Filip Wardzyński SP nr 25 – Elbląg Józefa Chmura
33. Natalia Cieplicka SP – Boreczno Anna Cieplicka
33. Urszula Chrostek SP – Rodowo Adam Serafinowicz
35. Dawid Kamola SP – Otłowiec Piotr Majewski
36.  Paulina Kamińska SP – Morąg Elżbieta Nowik
37. Natalia Wojda SP – Nebrowo Wielkie Iwona Krupa
38. Zuzanna Głowienka SP – Sadlinki Marlena Wiercińska
38. Amelia Malicka SP – Trumiejki Jolanta Juszczak
40. Katarzyna Skowrońska SP nr 19 – Elbląg Marta Wasiukiewicz
41. Weronika Kołodziejczyk SP – Nowica Krystyna Semkiw
42. Joanna Wawrzynowicz SP – Trumiejki Jolanta Juszczak
43. Anna Koronowska SP nr 19 – Elbląg Marta Wasiukiewicz
44. Filip Pozorski SP nr 1 Malbork Piotr Poznański
45. Julia Jurczyk SP – Otłowiec Piotr Majewski

Konkurs wiedzy – gimnazjum

L.p. Imię i nazwisko Szkoła Katecheta Pkt.
1 Weronika Sałacka SP – nr 2- G – Morąg Ks. Marcin Rusiecki 41
2 Jakub Październik G – Wilczęta Krystyna Semkiw 36,75
3 Danuta Pniewska ZS –  Kisielice Hanna Górecka 34,25
4 Zuzanna Omieczyńska SP nr 1 – G – Sztum Andrzej Omieczyński 33
5 Maja Październik G – Młynary Krzysztof Browalski 32,5
6 Julia Wrzesińska SP – G – Franciszkowo Danuta Ziółkowska 31
7 Elwira Adamska SP – G – Ząbrowo Andrzej Janowicz 28,25
8 Marzena Marczuk ZS – Stary Targ Magdalena Wiechowska 28
9 Angelika Żak SP – G – Kwidzyn Ewa Zarębska 27
10 Julia Ćwiklik SP – G – Ząbrowo Andrzej Janowicz 26,5
11 Gabriela Kuczyńska SP nr 1 – G – Malbork Jędrzej Chlebowski
12 Oliwia Kapela SP – G – Franciszkowo Danuta Ziółkowska
13 Julia Ostrowska G – Młynary Krzysztof Browalski
13 Martyna Wąsowicz G – Dobry Krystyna Semkiw
15 Julia Gorgoń G – Miłomłyn Ks. Piotr Olechowski
16 Marta Formela SP – G – Nebrowo Wielkie Iwona Krupa
17 Anna Szymańska SP – G – Gardeja Adam Serafinowicz
18 Marta Klatt G – Mikołajki Pomorskie Ewa Żuchowska
19 Aleksandra Pawłyszyn SP nr 5 – Iława Jolanta – Gołaszewska – Zielińska
20 Natalia Michalska SP nr 1 – G – Sztum Andrzej Omieczyński
21 Julia Frydrychowicz SP – G – Nebrowo Wielkie Iwona Krupa
22 Kacper Kłuba SP – G – Rodowo Adam Serafinowicz
22 Edwin Pruchniewski SP nr 1 – G – Malbork Jędrzej Chlebowski
24 Aleksandra Dembińska SP nr 5 – Iława Jolanta – Gołaszewska – Zielińska

Konkurs plastyczny

LP

Imię i nazwisko

Szkoła

Katecheta

Miejsce

1.

Wojciech Witkowski

SP – Piotrkowo

Mirosław Niedziałkowski

I

2.

Kornelia Baczewska

SP nr 1– Pasłęk

Iwona Tarasiuk

II

3.

Judyta Rohde

SP nr 5 – Malbork

Małgorzata Kaim

III

4.

Kamila Makarenko

SP – Stare Pole

Alicja Goldfarb

IV

5.

Jakub Makarski

SP nr 3 – Pasłęk

Alicja Gumowska

V

6.

Katarzyna Świechowicz

SP nr 2 – Prabuty

Małgorzata Sulikowska

VI

7.

Weronika Czebanik

SP nr 1- Pasłęk

Iwona Tarasiuk

VII

8.

Natalia Pakalska

SP nr 5 – Kwidzyn

s. Nazaria Dorota Nizio

VIII

9.

Hanna Kowalczyk

SP nr 1 – Pasłęk

Iwona Tarasiuk

IX

10.

Lena Danielewska

SP – Tolkmicko

Gabriela Starostecka

X

 

Prezentacja multimedialna

LP

Imię i nazwisko

Szkoła

Katecheta

Miejsce

1.

Amelia Bobrowicz

G – Miłomłyn

Ks. Piotr Olechowski

I

2.

Patrycja Kamińska

G – Iława

Ks. Zbigniew Kaźmierczak

II

3.

Magdalena Lempek,

Zuzanna Taraszkiewicz

G – Miłomłyn

Ks. Piotr Olechowski

III

4.

Daniel Małkowski

SP – Rychliki

Małgorzata Harasim

W

5.

Paulina Gadacz,

Karolina Kuc

G – NebrowoWielkie

Iwona Krupa

W

6.

Zofia Maczkowska

Paulina Werth

G – Sztum

Andrzej Omieczyński

W

7.

Angelika Szymańska

Dorota Lemke

SOSW nr 2 Elbląg

Agnieszka Ciumeryk,

Anna Walewska

W

Konkursy z okazji obchodów 100-lecia niepodległości Polski

Konkurs IPN
„Niezwyciężeni 1918-2018. Pokolenia Niepodległej”
Konkurs posiada charakter edukacyjny. Jego celem jest zachęcenie młodych Polaków do twórczej refleksji nad istotą patriotyzmu poprzez zainteresowanie najnowszą historią Polski i zachęcenie do poszukiwań w swoich miejscowościach osób odznaczonych Krzyżem bądź Medalem Niepodległości.
Organizatorzy konkursu pragną także przyczynić się do rozwoju artystycznego jego uczestników, których zadaniem będzie zebranie informacji o życiu i działalności bohaterów, zasłużonych w walce o niepodległość oraz ich zaprezentowanie w jednej z wskazanych form: plakatu edukacyjnego, filmu krótkometrażowego lub vlogu filmowego. Szczegóły organizacyjne tej inicjatywy oraz związane z nią materiały zostały umieszczone na stronie internetowej www.niezwyciezeni1918-2018.pl

 

Konkurs Tygodnika „Niedziela”
„Nasza modlitwa za Ojczyznę”
Pod patronatem Pana Prezydenta Andrzeja Dudy ogłoszony został przez tygodnik NIEDZIELA konkurs na tekst modlitwy, która będzie wyrazem naszej wdzięczności za odzyskaną przez Polskę niepodległość a zarazem będzie zawierzeniem naszej Ojczyzny Bogu.
Konkurs jest adresowany do wszystkich Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
Warunki konkursu znajdują się w 3 numerze Niedzieli z 21 I 2018 r. oraz na stronie www.niedziela.pl konkurs: Nasza modlitwa za Ojczyznę.

Włochy śladami św. Stanisława Kostki – pielgrzymka

Rok 2018 jest obchodzony w Kościele w Polsce jako Rok Świętego Stanisława Kostki.

Biuro podróży KSM Diecezji Drohiczyńskiej PIELGRZYMUJ.PL zaprasza do udziału w pielgrzymce autokarowej: Włochy śladami św. Stanisława Kostki, w terminie 25 czerwca – 4 lipca 2018 r.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Wlochy Sladami Sw Stanislawa Kostki
Wlochy Sladami Sw Stanislawa Kostki
Wlochy-sladami-sw-Stanislawa-Kostki.pdf
2.4 MiB
179 Downloads
Szczegóły

 

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA 2017

Uprzejmie informuję, że w roku szkolnym 2017/18 do sakramentu bierzmowania będą przygotowywać się:

– pierwsze klasy szkoły średniej [liceum, technikum, szkoła zawodowa] – jako II rok przygotowania

– trzecie klasy gimnazjum – jako I rok przygotowania.

+Jacek Jezierski – biskup elbląski

Elbląg, dn. 28 sierpnia 2017

Elbląg, dn. 23 sierpnia 2017

L.dz. 561/2017

POSTANOWIENIE W SPRAWIE ORGANIZACJI PRZYGOTOWANIA

DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Rozpoczęła się przebudowa systemu strukturalnego szkół podstawowych i średnich. Powoduje ona także zmiany w organizacji pracy nauczycieli religii.

W związku z powyższym ustalam, że przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania będzie rozpoczynało się w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej i będzie trwało przez dwa lata.

Byłoby dobrze, gdyby przygotowanie odbywało się w parafii miejsca zamieszkania młodzieży. Jednak nie każda parafia prowadzi takie przygotowanie z różnych powodów.

Przygotowanie do bierzmowania może odbywać się w parafii, która opiekuje się szkołą ponadpodstawową.

W diecezji elbląskiej będzie obowiązywał jednolity indeks przeznaczony dla przygotowujących się do bierzmowania. Będzie zawierał informacje o spotkaniach, nabożeństwach, praktykach religijnych i innych zadaniach, niezbędnych w procesie przygotowania do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

[zob. kan. 890 KPK]

+Jacek Jezierski

biskup elbląski

 Ks. Piotr Towarek

notariusz kurii

Wydział Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej Elbląskiej © 2015 Frontier Theme