Kategoria: Strona główna

Czuwanie maturzystów

PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW
Diecezji Elbląskiej
na Jasną Górę
24-25 lutego 2017 r.

 

„ Zejdź z kanapy. Idź i głoś!”

Serdecznie zapraszam klasy maturalne ze swymi wychowawcami i katechetami do wzięcia czynnego udziału w nocnym czuwaniu maturzystów na Jasnej Górze. Jest to chwila spokojnego spojrzenia w przyszłość, poszukiwania odpowiedzi na najważniejsze pytania…
Program spotkania: 24-25 lutego 2017 r.
21.00 Apel Jasnogórski
21.30 Zawiązanie wspólnoty Czas ewangelizacji – Młodzi-Młodym z Centrum Nowej Ewangelizacji

2.00 Msza Św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Elbląskiego
Pielgrzymka ma charakter religijny i stanowi duchowe przygotowanie do Egzaminu Dojrzałości. Szkoły, które wybierają się na pielgrzymkę maturzystów należy zgłosić do WNK (telefonicznie lub na adres: wnk_elblag@elblag.opoka.org.pl), należy podać ilość uczestników i nazwiska opiekunów poszczególnych grup. Przygotowanie czuwania wiąże się z kosztami, dlatego proszę o wpłacenie 5 zł od uczestnika (w dniu czuwania).
Pozdrawiam w Chrystusie Panu
ks. Wojciech Skibicki

Warsztaty metodyczne 2016/2017

Warsztaty metodyczne

Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu serdecznie zaprasza nauczycieli religii na 30 godzinne warsztaty cykliczne:

A. B. C. warsztatu pracy katechety.

Tematy warsztatów cyklicznych:

1. Awans zawodowy nauczyciela – 27.02.2017 r.

2. Komunikacja interpersonalna warunkiem skutecznego działania nauczyciela – 14.03.2017 r.

3. Praca z uczniem z dysfunkcjami – 10.04.2017 r.

Warsztaty są bezpłatne, trwają 5 godz.

Po zakończeniu szkoleń każdy nauczyciel otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach w wymiarze 30 godz. dydaktycznych.

 Bardzo proszę o potwierdzenie obecności na szkoleniu – telefonicznie – 602608391

lub mailowo – r.pych@wmodn.elblag.pl

 

Regina Pych

konsultant ds. religii rzymskokatolickiej

Dekret Biskupa dotyczący programów i podręczników

Przypominam, że we wszystkich diecezjach Polski, a więc także w Diecezji Elbląskiej obowiązuje Program Nauczania Religii, którego autorem jest Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski (09.06.2010). Nowa Podstawa Programowa Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce została zatwierdzona w 2010 roku (08.03.2010).  (więcej…)

Porozumienie w sprawie kwalifikacji zawodowych nauczycieli religii

W dniu 31 maja br. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii. Dotychczas obowiązujące Porozumienie zostało zawarte 6 września 2000 r. i wymagało dostosowania do aktualnych regulacji prawa oświatowego.
Poniżej publikujemy treść komunikatu i pełny tekst Porozumienia: (więcej…)

Synod Diecezjalny Diecezji Elbląskiej

Elbląg, 17. marca 2016 r.  

L.dz. 145/2016.

Do Duchowieństwa i Wiernych diecezji elbląskiej

          Po zapoznaniu się z sytuacją pasterską i administracyjną diecezji elbląskiej doszedłem do przekonania o potrzebie zwołania synodu diecezjalnego. Dlatego też ogłaszam fazę przygotowawczą do I synodu diecezji elbląskiej.

          Proszę o kierowanie do kurii: sugestii, propozycji, uwag i dezyderatów, dotyczących spraw, które mogłoby podjąć zgromadzenie synodalne. Chodzi o kwestie kanoniczne, jak i duszpasterskie oraz teologiczne. [Congregatio pro episcopis, Congregatio pro gentium evangelizatione: De Synodis dioecesanis agendis instructio – 19.III.1997, III, C, 1 – 3].

                              Bp Jacek jezierski, Biskup Elbląski.

                                              Ks. dr Zdzisław Bieg, Kanclerz Kurii.

Wydział Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej Elbląskiej © 2015 Frontier Theme